Privacy verklaring

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. ziet het beschermen van uw privacy als zijn verantwoordelijkheid. In deze privacyverklaring vermelden we welke gegevens verzameld worden van onze patiënten en werknemers, en waarvoor deze gebruikt worden. Zo bent u precies op de hoogte van onze werkwijze.

Contactgegevens

www.kunstgebitzorgcentrum.nl
Venrayseweg 14, 5961 AG Horst;
Botermarkt 57, 5404 NV Uden;
Spoorlaan 21, 5461 JX Veghel; 0773988845

Kani Kamalizadeh is de Functionaris Gegevensbescherming van Kunstgebit Zorgcentrum B.V. Zij is te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken is afhankelijk van de diensten waar u gebruik van maakt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- NAW gegevens;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Geboorteplaats;
- Telefoonnummer;
- E-mailadres;
- Betalingsgegevens;
- Gegevens over uw afspraken bij ons.

Bijzondere persoonsgegevens:

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- Gegevens betreffende uw gezondheid;
- Burgerservicenummer;
- Zorgverzekeringgegevens;
- Gegevens over uw voorgaande of andere zorgverleners;

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij deze persoonsgegevens?

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het aanmaken van een dossier om u in te schrijven in ons systeem;
- Het bijhouden van uw medisch dossier;
- U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
- Het bijhouden van de door u aangegeven voorkeur;
- Het afhandelen van uw betaling en eventueel het declareren bij uw zorgverzekeraar;
- Het verbeteren van onze diestverlening;
- Kunstgebit Zorgcentrum B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Dit doelt op het nemen van besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen door middel van computerprogramma's of -systemen, zonder dat een medewerker daar tussen zit.

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de wettelijke bewaartermijnen.

De beheerder(s) zijn verantwoordelijk voor opslag, bescherming en terug zoekbaarheid van de hier genoemde documenten. Na de in de laatste kolom verstreken termijn moeten de registraties worden vernietigd door de beheerder. Wanneer de beheerder het raadzaam acht deze registraties langer te bewaren, dient de persoon te worden ingelicht. De bewaarperiode wordt dan aangepast.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. deelt uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Kunstgebit Zorgcentrum B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kunstgebit Zorgcentrum B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Het gebruik van cookies

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. maakt gebruik van cookies voor het functioneren van onze website. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op het apparaat van de bezoeker. Wij maken alleen gebruik van cookies die zorgen dat de website goed functioneert, en geen andere soorten.

Verplichte gegevens

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren zijn de gegevens die wij nodig hebben voor het aanbieden van onze diensten en producten. 

- Wanneer wij u moeten kunnen contacteren;
- Om onze diensten te kunnen uitvoeren;
- Persoon-specifieke materialen bestellen bij leveranciers: hiervoor wordt uw naam en geboortedatum gebruikt;
- Om u een arbeidsovereenkomst te kunnen aanbieden; hiervoor worden de NAWTE, BSN en geboortedatum gebruikt;
- Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken op onze website; 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kunstgebit Zorgcentrum B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Kunstgebit Zorgcentrum B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kunstgebit Zorgcentrum B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..